Gösteriliyor 39

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

MESLEKÎ eĞİTİM KANUNU   Kanun Numarası : 3308 Kabul Tarihi : 5.6.1986 Resmî Gazete : 19.6.1986 / 19139  Ek ve Değişiklikler:   1) K.No: 3525 / 2.3.1989 8.3.1989 / 20102 RG   2) K.No: 3824 / 25.6.1992 11.7.1992 / 21281 RG   3) K.No: 4122 / 23.7.1995 16.7.1995 / 22355 RG   4) K.No: 4306 …

5763 Sayılı kanun ile 4857 sayılı iş kanununda yapılan değişiklikler

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çocuklar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler” ibaresi eklenmiştir. MADDE 6 – 4857 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde yer alan “kurulması gerektiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya hangi hallerde dışarıdan hizmet alabilecekleri” ibaresi eklenmiştir. MADDE 7 …

Ağır ve tehlikeli işler ile ilgili tebliğ 2

09 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27516 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 – 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden …