Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi

Konuyu takip edenler bilirler “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği”  2004 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik hangi işlerin ağır ve tehlikeli sayılacağını tarif ederken bu işlerde kimlerinde çalışabileceğinin çerçevesini çiziyordu. Bunların yanında yönetmeliğin 4857 sayılı iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde geçerli olduğu da kapsama alanında belirtilmiş.

Bu yönetmelikle bağlantılı olarak Resmi Gazetinin geçtiğim aylarda yayınlanan sayılarında “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ” de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğin kapsamınada yukarıda bahsettiğimiz yönetmelikte tarif edilen işlerde çalışan işçiler var. Bu tebliğinde dayanağı 4857 sayılı kanun.

Tebliğin hükümlerinin işletilmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu. Artık işletmlerin bu tebliğde yer alan ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçileri için bir gözden geçirme yaapmaları gerkiyor. Eğer çalışanların mesleki eğitimleri tebliğde tarif edildiği üzere yeterli ise problem yok fakat yeterli değilse bu açıkları kapatmak zorundalar.

Tebliğ, Mesleki Eğitim Zorunluluğu Getiriyor

Tebliğ, mesleki eğitimi şöyle tarif ediyor ; “Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan faaliyetlerdir.” Bu eğitimlerin kimler tarafından verileceğinide tarif edilmiş tebliğin içerisinde.

İşletmeleri en fazla ilgilendiren kısım ise çalışan işçilerin mesleki eğitimi aldıklarına dair bir belgelerinin olması. İşçileri işe alırken bu belgesi olmayanı işe almayacaksınız ya da işe aldıktan sonra yatırım yaparak bu belgeyi almayaı sağlayacaksınız. Peki bu tebliğ işçilerin hangi belgeye sahip olmasını istiyor ;

a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,

c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

Tebliğdeki  maddelerin kelimesine dokunmadım ki yanlış anlaşılma olmasın. İşverenler eğer işletmelerinde “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” nde tanımlı işler varsa mutlaka çalışanların mesleki eğitimlerinin belgelendirilmesi gerekiyor.

Eski çalışanlarınız var ise bunların bu belgelere sahip olmasını sağlayacaksınız, yeni işe almayı düşündükleriniz için ise bu belgenin olma zorunluluğunu getireceksiniz. Dolayısıyla şirketlerin eğitim birimlerinin bu konuda bir çalışma yapması ve çalışanların tanımlanan belgeye sahip olup olmadıklarını tesbit etmeleri lazım. Sıkıntılı günler geçiren işletmeler için iyi bir haber değil ama mesleki eğitimin gelişimine yönelik iyi bir uygulama, iyi pazarlar.

 

 

 

1 yorum

  1. […] Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi Bu yazı Genel kategorisine, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi eğitimleri, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi kursu, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi merkezi, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi semineri, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi seminerleri etiketleri ile admin tarafından yazılmıştır. yer imlerinize ekleyin. […]

Bu yazı yorumlara kapalı.